Budownictwo Inwestycje Inżynieria Conceptus

Przygotowanie i wspomaganie inwestycji budowlanych

Wspomaganie przygotowania i prowadzenia inwestycji. Kosztorysy. Harmonogramy. Koordynacja.

Prowadzimy, wykonujemy i przygotowujemy:

  • uzgodnienia dokumentacyjne, niezbędne decyzje i pozwolenia,
  • kosztorysy inwestorskie,
  • projekty architektoniczne, budowlane i instalacyjne,
  • harmonogramy prac budowlanych,
  • monitoring prac budowlanych,,
  • odbiory częściowe i końcowe robót budowlanych,
  • kontrola zgodności specyfikacji technicznej ze stanem faktycznym odbieranych robót.