Budownictwo Inwestycje Inżynieria Conceptus

Efektywność

Ocena efektywności inwestycji. Analizy. Doradztwo.

Jesteś prezesem, decydujesz o inwestycjach? Nie jesteś pewien powodzenia przedsięwzięcia, poszukujesz narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji?
Skontaktuj się z nami.

Wykonujemy analizy do badania efektywności rozwiązań budowlanych i przedsięwzięć komercyjnych. Przeprowadzona ocena efektywności wykonywana jest metodą symulacyjną (na podstawie danych pochodzących z badań i opinii eksperckich).

Badanie efektywności inwestycji jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczącej optymalnej wersji inwestycji, jej wielkości oraz rozwiązań technicznych.

Przykładowa tematyka ocen efektywności to:

  • nowe obiekty budowlane - zaprojektowanie optymalnej wielkości mieszkań, powierzchni handlowych pod wynajem, etc.,
  • termo-renowacje budynków - obliczenie optymalnej grubości ocieplenia tak by suma kosztów budowy i eksploatacji była najniższa,
  • wspomaganie c.w.u. kolektorami słonecznymi - obliczenie opłacalności inwestycji z uwzględnieniem zmiennego nasłonecznienia.

Dzięki analizie symulacyjnej możliwe jest ilościowe określenie ryzyka związanego z inwestycją, wielkość przewidywanego zysku wraz z jego prawdopodobieństwem.

Miarą efektywności inwestycji może być NPV (net present value) - czyli zysk z uwzględnieniem spadku wartości pieniądza w czasie.